Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions xin gửi đến Thầy và Quý Nhà trường thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 40 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 4/2023). Kính mong Thầy tiếp tục hỗ trợ thông báo đến cho các bạn sinh viên.

 Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/4/2023, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

              -          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm bốn một ba

Xem trả lời của bạn !