Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


    TS. Phạm Văn Tính (Trưởng Bộ Môn)

  • Email: pvtinh @hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Võ Tấn Toàn

  • Email: vttoan@hcmuaf.edu.vn

 

   ThS. Phan Vĩnh Thuần  

  • Email: pvthuan@hcmuaf.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Minh Hương

  • Email: ntmhuong @hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 2381
Điều chỉnh lần cuối: 10-06-2022

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Mạng máy tính và truyền thông

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không hai bốn bốn

Xem trả lời của bạn !