Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

*      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Ứng dụng công nghệ Thin-Client để tái sử dụng các máy tính có cấu hình thấp trong giảng dạy CNTT, thực hiện: TS.Phạm Văn Tính (chủ nhiệm đề tài), Phạm Công Thiện, Phan Vĩnh Thuần.

*      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Hệ thống thăm dò mức độ hài lòng của người học về các môn học, nghiệm thu tháng 12/2007, thực hiện: ThS.Mai Anh Thơ (chủ nhiệm đề tài).

*      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng Phần mềm quản lý công văn, nghiệm thu tháng 12/2007, thực hiện: ThS.Nguyễn Đức Thành (chủ nhiệm đề tài), Võ Đại Bình, Nguyễn Thị Tú Mi, Nguyễn Thùy Giang.

*  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát một số hướng tiếp cận trong nhận dạng kí tự  viết tay tiếng Việt, thực hiện: KS.Nguyễn Thị Tú Mi (chủ nhiệm đề tài), Lê Quân Hà, Nguyễn Văn Khiêm, Trịnh Xuân Đạt, Trần Thanh Truyền.

*  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng hệ thống đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên trong trường Đại học - Cao đẳng, thực hiện: ThS.Mai Anh Thơ (chủ nhiệm đề tài), KS.Lê Nhật Tùng. Nghiệm thu 05/2012.

*  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống website Phpnuke vào trang web của Hội sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, thực hiện: ThS. Nguyễn Đức Công Song (giáo viên hướng dẫn), Lê Tuấn Phong (chủ nhiệm đề tài),Trần Vũ Kiến, Nguyễn Hoàn Vinh, Lưu Đại Hải, Hồ Thị Linh, nghiệm thu 12/2007

*  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên: Xây dựng hệ thống quản lý Đoàn viên và nghiệp vụ công tác Đoàn trực tuyến trong trường đại học, thực hiện: KS. Nguyễn Văn Dũ (giáo viên hướng dẫn), KS. Trần Lê Như Quỳnh (giáo viên hướng dẫn), Lê Nhật Tùng (chủ nhiệm đề tài), Đoàn Bảo Trung, Tô Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Hồ Yến Nhi, nghiệm thu 01/2010

*   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên: Tìm hiểu một số kỹ thuật xử lý ảnh trong Java - ứng dụng xây dựng phần mềm chấm điểm thi trắc nghiệm trên giấy, thực hiện: KS. Nguyễn Thi Tú Mi(giáo viên hướng dẫn), Lê Nhật Tùng (chủ nhiệm đề tài), Hoàng Anh Hòa, Nguyễn Thị Thúy Lữ,  nghiệm thu tháng 03/2011

 

 

Số lần xem trang: 2257
Điều chỉnh lần cuối: 24-05-2012

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu tám năm hai

Xem trả lời của bạn !