Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

 

Hợp tác với các công ty phần mềm lớn:

             Công Ty AXON ACTIVE

 

              Công Ty DXC TECHNOLOGY

 

               Công Ty FPT SOFTWARE

 

                    Công Ty FUJINET SYSTEM JSC

 

                        Công Ty KMS TECHNOLOGY

 

                         Công Ty TMA SOLUTIONS

 

                              Công Ty SÀI GÒN SOFT

                      

 

 

 

Số lần xem trang: 2321
Điều chỉnh lần cuối: 07-04-2019

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai ba năm bảy

Xem trả lời của bạn !