Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tổng hợp các quy trình quản lý của Khoa Công nghệ Thông tin


Quy trình thiết kế đề cương môn học   Tải về

 

Quy trình lập kế hoạch giảng dạy   Tải về

 

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy trên lớp   Tải về

 

Quy trình kiểm soát thiết kế chương trình, đề thi   Tải về

 

Quy trình vận hành phòng máy thực hành   Tải về

Số lần xem trang: 2408
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2023

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn bảy chín ba

Xem trả lời của bạn !