Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM
Khoa CNTT gửi đến các em danh sách giảng viên chấm phản biện đề tài KLTN được thực hiện trong HK2/2022-2023
 
Sinh viên liên hệ với GVPB trong thời gian từ 21/8-31/8/2023
Thời gian bảo vệ: 7h30 thứ 6 ngày 08/9/2023 tại Phòng họp KCNTT (Rạng Đông)

Số lần xem trang: 2129
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2023

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 2/2024 (07-02-2024)

[THÔNG BÁO] BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 THÁNG 12 NĂM 2023 (17-12-2023)

[Thông báo] Đề cương và thời gian nộp Tiểu luận tốt nghiệp (17-11-2023)

[TMA Tech Group] Tuyển dụng Quý 4/2023 (17-10-2023)

[TMA Recruitment ] Tuyển dụng vị trí Automation Tester (13-10-2023)

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 10/2023 (13-10-2023)

[KMS FRESHER PROGRAM] TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023 (15-09-2023)

[RECAP CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ĐỐI THOẠI TÂN SINH VIÊN CÙNG BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] (14-09-2023)

[DXC] DXC Tuyển dụng Intern (10-08-2023)

[UIT] Cuộc thi UIT Data Science 2023 (20-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn một bốn năm

Xem trả lời của bạn !