Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin gửi đến các sinh viên nội dung biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2023.

Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây!

 

 

Số lần xem trang: 2160
Điều chỉnh lần cuối:

[FUJINET] TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2024 (14-03-2024)

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 2/2024 (07-02-2024)

[Thông báo] Đề cương và thời gian nộp Tiểu luận tốt nghiệp (17-11-2023)

[TMA Tech Group] Tuyển dụng Quý 4/2023 (17-10-2023)

[TMA Recruitment ] Tuyển dụng vị trí Automation Tester (13-10-2023)

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 10/2023 (13-10-2023)

[KMS FRESHER PROGRAM] TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023 (15-09-2023)

[RECAP CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ĐỐI THOẠI TÂN SINH VIÊN CÙNG BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] (14-09-2023)

[DXC] DXC Tuyển dụng Intern (10-08-2023)

[LVTN] DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI KLTN HK2/2022-2023 (09-08-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn một tám một

Xem trả lời của bạn !