Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Khoa CNTT gửi các bạn sinh viên biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 kèm theo ghi chú sau:
Sinh viên xem tại đây:

SV chưa tốt nghiệp xem điểm thi trên trang dkmh.hcmuaf.edu.vn và đối chiếu với khung CTĐT dành cho khóa học của mình để lập kế hoạch trả nợ môn học cho đúng hạn theo quy chế học vụ.

Số lần xem trang: 330
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của khoa CNTT

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2020-2021 (04-01-2021)

[Thông Báo] Biên bản xét TN đợt 4 tháng 12 năm 2020.. (04-01-2021)

Kỷ niệm 65 năm ngày Thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ Thông Tin (02-11-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bốn bốn

Xem trả lời của bạn !