Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Khoa CNTT gửi các bạn sinh viên biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 kèm theo ghi chú sau:
Sinh viên xem tại đây:

SV chưa tốt nghiệp xem điểm thi trên trang dkmh.hcmuaf.edu.vn và đối chiếu với khung CTĐT dành cho khóa học của mình để lập kế hoạch trả nợ môn học cho đúng hạn theo quy chế học vụ.

Số lần xem trang: 2159
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2023

[FUJINET] TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2024 (14-03-2024)

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 2/2024 (07-02-2024)

[THÔNG BÁO] BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 THÁNG 12 NĂM 2023 (17-12-2023)

[Thông báo] Đề cương và thời gian nộp Tiểu luận tốt nghiệp (17-11-2023)

[TMA Tech Group] Tuyển dụng Quý 4/2023 (17-10-2023)

[TMA Recruitment ] Tuyển dụng vị trí Automation Tester (13-10-2023)

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 10/2023 (13-10-2023)

[KMS FRESHER PROGRAM] TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023 (15-09-2023)

[RECAP CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ĐỐI THOẠI TÂN SINH VIÊN CÙNG BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] (14-09-2023)

[DXC] DXC Tuyển dụng Intern (10-08-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy chín bốn chín

Xem trả lời của bạn !