Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

                           ***                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011

                Số:     /TB - ĐTN

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai chương trình học bổng cho sinh viên

có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Nam

______

                                          

Thực hiện kế hoạch số 296/KH-TWĐTN ngày 08/7/2011 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai chương trình học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Nam, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng:

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có hộ khẩu ở các tỉnh Nam Bộ đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh.

 

2. Tiêu chuẩn:

- Kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt trên 6,5/10 hoặc 2,6/4 trở lên.

- Là sinh viên thuộc diện hộ gia đình nghèo.

- Có đạo đức, tinh thần học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường.

 

3. Cam kết:

Sinh viên được nhận học bổng phải có ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến hoặc góp ý… gửi về chương trình, hoặc gửi trực tiếp cho cá nhân/doanh nghiệp hỗ trợ (sinh viên được nhận học bổng, thường xuyên xem thông tin cá nhân/doanh nghiệp hỗ trợ trên www.doanhnhandatviet.com.vn hoặc xem trực tiếp trên website của từng đơn vị).

 

4. Số lượng, giá trị học bổng, hình thức nhận:

- Số lượng: 100 suất học bổng trong năm học 2011 - 2012.

- Giá trị học bổng là 500.000 đồng/1 tháng trong suốt năm học (12 tháng), tương đương 6 triệu đồng/năm.

- Hằng năm, Trung ương Đoàn phối hợp cùng Công ty cổ phần Doanh nhân đất Việt tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên vừa được xét chọn trong năm, sau đó tiền học bổng được chuyển cho sinh viên hằng tháng vào tài khoản ATM do Ban Tổ chức chương trình cấp cho mỗi sinh viên.

- Các trường hợp không được tiếp tục được nhận học bổng trong các năm học tiếp theo là:

+ Sinh viên thôi không theo học tại trường.

+ Điểm học tập học kỳ tiếp theo đạt dưới 6,5 (đối với các trường đào tạo theo niên chế) và 2,6 tín chỉ trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

+ Sinh viên vi phạm pháp luật, sinh viên sử dụng ma túy.

+ Các trường hợp khác, sinh viên làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của học bổng (do Ban Tổ chức chương trình quyết định).

            5. Hồ sơ:

            Hồ sơ xin cấp học bổng bao gồm:

- Đơn xin xét cấp học bổng có xác nhận của Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên khoa.

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường.

- Giấy xác nhận sinh viên thuộc hộ nghèo (bản photo có công chứng sổ hộ nghèo).

Hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn trường trước ngày 21/8/2011.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị triển khai nội dung chương trình học bổng đến sinh viên, xác nhận các sinh viên đạt tiêu chuẩn tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tổng hợp và gửi hồ sơ đầy đủ, đúng tiêu chuẩn và thời hạn theo nội dung thông báo này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH;

- BTV Đoàn, BTK Hội Sinh viên các khoa, bộ môn;

- Website, bảng tin Đoàn – Hội, bảng tin Ký túc xá;

- Trang Facebook: Sinh viên Nông Lâm;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Trương Tuệ Minh

  Tải về mẫu đơn Tại đây

 

Số lần xem trang: 12327
Điều chỉnh lần cuối: 12-08-2011

[Quy Trình] Xét Tốt Nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ (17-05-2012)

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp Đại học lần 4 năm 2012 (16-04-2012)

Kết quả lớp Test UML (28-03-2012)

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển Microsoft Office Champion 2012 (20-03-2012)

[THÔNG BÁO]_Ôn tập lớp Test UML lần 2 (19-03-2012)

[THÔNG BÁO]_V/v đăng ký Lớp Test UML (20-02-2012)

[Thông báo khẩn] V/v Đăng ký môn học cho SV hệ niên chế (đối với các môn học không mở lớp tín chỉ tương đương) (08-12-2011)

Thủ tục xác nhận các loại giấy tờ (17-11-2011)

[Hướng dẫn] Quy trình thủ tục ký các loại giấy tờ (09-09-2011)

[Thông báo] Bảng phân công giải quyết công việc (09-09-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy tám hai bốn

Xem trả lời của bạn !