Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LÂM  TP.HCM

KHOA CNTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký môn học cho SV hệ niên chế

đối với các môn học không mở lớp tín chỉ tương đương)

 

Khoa công nghệ thông tin thông báo đến tất cả các bạn sinh viên hệ niên chế về việc đăng ký trả nợ đối với các môn học không được mở lớp tín chỉ tương đương trong HK2 năm học 2011-2012 như sau:

-             Sinh viên tổng hợp danh sách theo lớp gồm các thông tin sau:

+ Họ tên, mã số sinh viên

+ Tên môn học, mã môn học còn nợ

+ Thông tin liên hệ

-             Nộp lại cho Giáo vụ Khoa kèm theo đơn xin mở lớp và đăng ký học lại (sinh viên tự viết tay)

-             Khoa sẽ hỗ trợ các bạn trong việc đề nghị Nhà trường mở môn học trong học kỳ II/2011-2012.

-             Thời hạn nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/12/2011

-             Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết

 

Số lần xem trang: 2131
Điều chỉnh lần cuối: 13-12-2011

[Quy Trình] Xét Tốt Nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ (17-05-2012)

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp Đại học lần 4 năm 2012 (16-04-2012)

Kết quả lớp Test UML (28-03-2012)

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển Microsoft Office Champion 2012 (20-03-2012)

[THÔNG BÁO]_Ôn tập lớp Test UML lần 2 (19-03-2012)

[THÔNG BÁO]_V/v đăng ký Lớp Test UML (20-02-2012)

Thủ tục xác nhận các loại giấy tờ (17-11-2011)

[Hướng dẫn] Quy trình thủ tục ký các loại giấy tờ (09-09-2011)

[Thông báo] Bảng phân công giải quyết công việc (09-09-2011)

ICT Day 2011 - Ngày hội công nghệ số Đài Loan tại Sài Gòn (14-09-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm tám tám hai

Xem trả lời của bạn !