Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

ĐƠN VỊ: …………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI HỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                Thành Phố Chí Minh, ngày……..tháng……...năm 2011

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2011-2012

 

I.     BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

 

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng Khoa

TS. Phạm Văn Tính

Điện thoại: 0906.970.570

E-Mail: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các đóng góp, phản ảnh của sinh viên về giảng viên, CBVC khoa CNTT

-    Chương trình đào tạo chung của Khoa

-    Điều kiện tốt nghiệp, tạm dừng, buộc thôi học

2

Phó Trưởng Khoa

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-Mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách vấn đề văn thể mỹ

-    Trưởng Ban Cố Vấn Học Tập:

v Tư vấn đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ (số tín chỉ tối đa, tối thiểu, học phần thay thế, tương đương, học lại, cải thiện, học vượt)

v Tư vấn về chuyên ngành đào tạo như mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm…

v Ký các đơn từ liên quan đến hủy môn học, đăng ký bổ sung,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng BM Mạng Máy Tính và Truyền Thông

TS. Phạm Văn Tính

Điện thoại: 0906.970.570

E-mail: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

 Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2142 …)

2

Trưởng BM Công Nghệ Phần Mềm

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2143 …)

3

Trưởng BM Hệ Thống Thông Tin

ThS. Mai Anh Thơ

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: tho@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2144 …)

4

Trưởng BM Tin Học Cơ Sở

ThS. Văn Công Đức

Điện thoại: 0913.769.002

E-mail: vcduc@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2141 …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  GIẢNG VIÊN KIÊM CỐ VẤN HỌC TẬP

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng Ban Cố Vấn Học Tập

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

-    Trực tiếp giúp đỡ sinh viên giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên

-    Tư vấn kế hoạch học tập từng học kỳ cho sinh viên

-    Tư vấn đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ (số tín chỉ tối đa, tối thiểu, học phần thay thế, tương đương, học lại, cải thiện, học vượt)

-    Tư vấn về chuyên ngành đào tạo như mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm…

-    Tư vấn và xác nhận đơn từ của sinh viên liên quan đến đăng ký và hủy các học phần

 

 

2

Cố Vấn Học Tập lớp DH08DT

ThS. Mai Anh Thơ

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: tho@hcmuaf.edu.vn

3

Cố Vấn Học Tập lớp DH09DT

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

4

Cố Vấn Học Tập lớp DH10DT

ThS. Phạm Công Thiện

Điện thoại: 0988.533.468

E-mail: pcthien@hcmuaf.edu.vn

5

Cố Vấn Học Tập lớp DH11DT

KS. Nguyễn Thị Tú Mi

0987.660.161

E-mail: nttmi@hcmuaf.edu.vn

5

Cố Vấn Học Tập lớp CD09TH

KS. Nguyễn Văn Khiêm

Điện thoại: 0975.400.674

E-mail: nguyenvankhiem@hcmuaf.edu.vn

7

Cố Vấn Học Tập lớp CD10TH

KS. Trần Lê Như Quỳnh

0907.665.635

E-mail: tlnquynh@hcmuaf.edu.vn

8

Cố Vấn Học Tập lớp CD11TH

KS. Nguyễn Thị Phương Trâm

0916.975.668

E-mail: ntptram@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

IV.  GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC GIẢI QUYẾT

 

-        Thắc mắc về đề cương chi tiết học phần, cách đánh giá các điểm bộ phận, ngân hang câu hỏi thi, tài liệu học tập và tham khảo

-        Thắc mắc, khiếu nại về điểm bộ phận: cấm thi kết thúc học phần (Giảng viên phải có đầy đủ bằng chứng theo quy chế mới được đè nghị Khoa đình chỉ thi kết thúc học phần của sinh viên)

 

 

V.     TỔ HÀNH CHÍNH

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trợ Lý Giáo Vụ

KS. Đỗ Thị Yến Nhi

Điện thoại: 0909.062.221

E-mail: dtynhi@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các đơn từ của sinh viên về đào tạo, lịch học, điểm thi: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp, đơn phúc khảo, công nhận môn học tương đương,.v.v

-    Giải quyết các công việc về đào tạo: thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, xét tốt nghiệp, đơn xét vào học lại, điểm thi…..

-    Tiếp sinh viên và phụ huynh

2

Thư Ký Khoa

KS. Nguyễn Thị Phương Trâm

Điện thoại: 0916.975.668

E-mail: ntptram@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các loại giấy tờ hành chính: phiếu thanh toán tài sản, hướng dẫn ký các loại giấy tờ có liên quan

-    Phụ trách thư viện Khoa : sách, LVTN…

-    Tiếp sinh viên và phụ huynh

3

Kỹ Thuật Viên

KS. Tô Minh Nhựt

Điện thoại: 0938.821.133

E-mail: tmnhut@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách về cơ sở vật chất: phòng thực hành, mượn máy chiếu…..

4

Kỹ Thuật Viên

CN. Võ Tấn Linh

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: vtlinh@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách về cơ sở vật chất: phòng thực hành, mượn máy chiếu…..

 

                                                                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        TS. PHẠM VĂN TÍNH

Số lần xem trang: 2173
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2011

[Quy Trình] Xét Tốt Nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ (17-05-2012)

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp Đại học lần 4 năm 2012 (16-04-2012)

Kết quả lớp Test UML (28-03-2012)

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển Microsoft Office Champion 2012 (20-03-2012)

[THÔNG BÁO]_Ôn tập lớp Test UML lần 2 (19-03-2012)

[THÔNG BÁO]_V/v đăng ký Lớp Test UML (20-02-2012)

[Thông báo khẩn] V/v Đăng ký môn học cho SV hệ niên chế (đối với các môn học không mở lớp tín chỉ tương đương) (08-12-2011)

Thủ tục xác nhận các loại giấy tờ (17-11-2011)

[Hướng dẫn] Quy trình thủ tục ký các loại giấy tờ (09-09-2011)

ICT Day 2011 - Ngày hội công nghệ số Đài Loan tại Sài Gòn (14-09-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám năm bốn chín

Xem trả lời của bạn !