Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Theo chương trình hợp tác đã ký kết, Khoa CNTT cần tìm 1 sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên với phía Trường Đại học Ruse, Bulgaria như sau:

-       Thời gian: 4 tháng (không tính thời gian đi lại), bắt đầu từ giữa tháng 9/2023

-       Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

-       Kinh phí hỗ trợ: 1500 euro (chi phí đi lại) +  3200 (sinh hoạt phí)

Yêu cầu:

-       Sinh viên khóa 2020, năm 4 (tính từ học kỳ 1, 2023-2024)

-       CV: có kèm khả năng tiếng Anh

-       Bảng điểm đến thời điểm hiện tại

Vì vậy, sinh viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến email nvdu@hcmuaf.edu.vn đến hết thứ 4 ngày 07/06/2023.

Sau thời gian trên Khoa sẽ tiến hành lựa chọn sinh viên và sẽ thông báo đến tất cả các sinh đã gửi hồ sơ.

Lưu ý: Đợt này Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM sẽ gửi 2 sinh viên (1 sinh viên khoa CNTT và 1 sinh viên khoa Cơ khí Công nghệ)


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Văn Dũ qua email: nvdu@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 2221
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2023

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét TN đợt 2 năm 2023 (15-06-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (15-06-2023)

Quy trình hoãn thi kết thúc học phần (15-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín hai không tám

Xem trả lời của bạn !