Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Chào các bạn sinh viên Khoa CNTT,

 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Nông Lâm  TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tiếp - hướng nghiệp tuyển sinh.
 Thông tin về buổi tư vấn tuyển sinh:
- Thời gian: 09h00, ngày 09/05/2021.
- Kênh phát: Facebook, Youtube và Website trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM.
- Thành phần:
+TS. Nguyễn Văn Dũ, Trưởng khoa
+ ThS. Lê Phi Hùng, Phó trưởng khoa
 

Số lần xem trang: 444
Điều chỉnh lần cuối: 05-05-2021

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét TN đợt 2 năm 2023 (15-06-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (15-06-2023)

Quy trình hoãn thi kết thúc học phần (15-06-2023)

Trao đổi sinh viên với RuseUniversity (02-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám chín chín năm

Xem trả lời của bạn !