Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022)

 

Điều kiện để được làm KLTN (theo quy chế học vụ)

Có số tín chỉ tích lũy ít nhất ¾ khối lượng chương trình đào tạo.

Có điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 2.0 trở lên.

Cách thức nộp đề cương chi tiết: nộp qua email dtynhi@hcmuaf.edu.vn

Thời hạn nộp: từ ngày 21/7/2021 đến ngày 25/7/2021. Nội dung nộp:

File đề cương chi tiết KLTN

File bảng điểm của SV.

Chi tiết xem tại đây:

 

 

Số lần xem trang: 204
Điều chỉnh lần cuối: 30-06-2021

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (01-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2020-2021 (04-01-2021)

[Thông Báo] Biên bản xét TN đợt 4 tháng 12 năm 2020.. (04-01-2021)

Kỷ niệm 65 năm ngày Thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ Thông Tin (02-11-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba ba một ba

Xem trả lời của bạn !