Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022)

 

Điều kiện để được làm KLTN (theo quy chế học vụ)

Có số tín chỉ tích lũy ít nhất ¾ khối lượng chương trình đào tạo.

Có điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 2.0 trở lên.

Cách thức nộp đề cương chi tiết: nộp qua email dtynhi@hcmuaf.edu.vn

Thời hạn nộp: từ ngày 21/7/2021 đến ngày 25/7/2021. Nội dung nộp:

File đề cương chi tiết KLTN

File bảng điểm của SV.

Chi tiết xem tại đây:

 

 

Số lần xem trang: 2138
Điều chỉnh lần cuối: 30-06-2021

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét TN đợt 2 năm 2023 (15-06-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (15-06-2023)

Quy trình hoãn thi kết thúc học phần (15-06-2023)

Trao đổi sinh viên với RuseUniversity (02-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một tám không chín

Xem trả lời của bạn !