Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK2/2020-2021)

 

Điều kiện để được làm KLTN (theo quy chế học vụ)

-          Có số tín chỉ tích lũy ít nhất ¾ khối lượng chương trình đào tạo.

-          Có điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 2.0 trở lên.

Thông báo về việc nộp đề cương chi tiết:

-          Địa điểm: Phòng Giáo vụ Khoa.

-    Thời hạn: từ ngày 5/1/2021 đến ngày 8/1/2021. Nội dung nộp:

-          Đề cương chi tiết KLTN (bản in và file)

-          Bảng điểm có mộc của PĐT

Lưu ý:

ü Đề   cương   chi   tiết   phải   theo   mẫu   (sinh   viên   tải   mẫu   tại fit.hcmuaf.edu.vn) và có chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn.

ü File nộp qua email dtynhi@hcmuaf.edu.vn

ü  Tối đa 02 sinh viên / 01 khóa luận.

ü Sinh viên không làm KLTN phải đăng ký các môn học thay thế trong khung chương trình đào tạo.

ü Danh sách sinh viên chính thức được làm KLTN, Khoa sẽ thông báo sau.

ü Thời gian báo cáo KLTN dự kiến vào tháng 8/2021.

 

 

Số lần xem trang: 213
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (01-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

[Tuyển Sinh] Tư vấn trực tuyến - hướng nghiệp tuyển sinh (05-05-2021)

[Thông báo] Về xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021 (19-04-2021)

[Thông Báo] Biên bản xét TN đợt 4 tháng 12 năm 2020.. (04-01-2021)

Kỷ niệm 65 năm ngày Thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ Thông Tin (02-11-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !