Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK2/2020-2021)

 

Điều kiện để được làm KLTN (theo quy chế học vụ)

-          Có số tín chỉ tích lũy ít nhất ¾ khối lượng chương trình đào tạo.

-          Có điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 2.0 trở lên.

Thông báo về việc nộp đề cương chi tiết:

-          Địa điểm: Phòng Giáo vụ Khoa.

-    Thời hạn: từ ngày 5/1/2021 đến ngày 8/1/2021. Nội dung nộp:

-          Đề cương chi tiết KLTN (bản in và file)

-          Bảng điểm có mộc của PĐT

Lưu ý:

ü Đề   cương   chi   tiết   phải   theo   mẫu   (sinh   viên   tải   mẫu   tại fit.hcmuaf.edu.vn) và có chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn.

ü File nộp qua email dtynhi@hcmuaf.edu.vn

ü  Tối đa 02 sinh viên / 01 khóa luận.

ü Sinh viên không làm KLTN phải đăng ký các môn học thay thế trong khung chương trình đào tạo.

ü Danh sách sinh viên chính thức được làm KLTN, Khoa sẽ thông báo sau.

ü Thời gian báo cáo KLTN dự kiến vào tháng 8/2021.

 

 

Số lần xem trang: 2193
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản họp hội đồng xét tốt nghiệp Đợt 1 Tháng 3 năm 2024 (08-04-2024)

Biên bản xét TN đợt 2 năm 2023 (15-06-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (15-06-2023)

Quy trình hoãn thi kết thúc học phần (15-06-2023)

Trao đổi sinh viên với RuseUniversity (02-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba bảy chín hai

Xem trả lời của bạn !