Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi địa điểm thi các môn thực hành HK2/2019-2020)

 

Thông báo thay đổi phòng địa điểm thi các môn thi thực hành trong HK2/2019- 2020, như sau:

-         Thiết kế hướng đối tượng: ngày thi 17/8/2020 (4 ca thi)

-         Lập trình nâng cao: ngày thi 31/8/2020 (2 ca thi)

-         Lập trình nâng cao: ngày thi 01/9/2020 (1 ca thi) Địa điểm thi cũ: phòng máy Khoa CNTT tại Cẩm

Địa điểm thi mới: phòng máy Trung tâm tin học (đối diện Kios, gần cổng chính của trường)

Ghi chú: giờ thi đã chia ca theo thông báo trước không thay đổi

 

 

TP. HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Số lần xem trang: 2183
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của khoa CNTT

Biên bản họp hội đồng xét tốt nghiệp Đợt 1 Tháng 3 năm 2024 (08-04-2024)

Biên bản xét TN đợt 2 năm 2023 (15-06-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (15-06-2023)

Quy trình hoãn thi kết thúc học phần (15-06-2023)

Trao đổi sinh viên với RuseUniversity (02-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2022 (29-03-2022)

[Thông báo] V/v mở thêm chỗ các môn học trong HK1/2021-2022 (14-09-2021)

[Thông báo] Giải quyết việc điều chỉnh các môn thi trực tuyến sang trực tiếp. (04-09-2021)

[Thông báo] Thời gian đào tạo tối đa với các chương trình đào tạo (02-07-2021)

[Thông báo] Nộp đề cương chi tiết KLTN trong HK1/2021-2022 (30-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không không hai

Xem trả lời của bạn !