Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Các bạn vui lòng click vào đây để tải file về xem. Sinh viên lưu ý xem lịch thi các môn tin học tại bảng thông báo của khoa CNTT


Số lần xem trang: 12417
Điều chỉnh lần cuối:

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (08-11-2020)

Thông tin Sinh Viên (22-04-2019)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2 (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (15-09-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba hai sáu một

Xem trả lời của bạn !