Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xuất hiện virus mới tấn công Windows

Trung tâm phòng chống Malware của Microsoft vừa phát đi lời cảnh báo về một loại sâu máy tính mới có khả năng tấn công hệ điều hành Windows.

Số lần xem trang: 12284
Điều chỉnh lần cuối:

Xây dựng hệ thống website tìm kiếm (02-12-2008)

Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất (02-12-2008)

SOA (02-12-2008)

Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm (02-12-2008)

Focused Crawler (02-12-2008)

Phân tích dữ liệu & data warehouse trong SQL Server 2005 & ứng dụng (02-12-2008)

VPN & bảo mật VPN (02-12-2008)

Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM (02-12-2008)

Tìm hiểu kỹ thuật đóng gói phần mềm & xây dựng ứng dụng đóng gói (02-12-2008)

Phần mềm quản lý hộ chiếu (02-12-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai hai chín một

Xem trả lời của bạn !