Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống website tìm kiếm

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đời, Trần Vũ Kiến, Hồ Thị Linh, Nguyễn Hồng Nhựt, Đỗ Trần Nhã Uyên, Nguyễn Hoàn Vinh, Đào Lan Vy, Nguyễn Trọng Nhân, Thái Trọng Nghi

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm/ 8.0 điểm/ 7.0 điểm

Số lần xem trang: 12285
Điều chỉnh lần cuối:

Xuất hiện virus mới tấn công Windows (02-12-2008)

Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất (02-12-2008)

SOA (02-12-2008)

Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm (02-12-2008)

Focused Crawler (02-12-2008)

Phân tích dữ liệu & data warehouse trong SQL Server 2005 & ứng dụng (02-12-2008)

VPN & bảo mật VPN (02-12-2008)

Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM (02-12-2008)

Tìm hiểu kỹ thuật đóng gói phần mềm & xây dựng ứng dụng đóng gói (02-12-2008)

Phần mềm quản lý hộ chiếu (02-12-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám bốn một chín

Xem trả lời của bạn !