Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Dung, Huỳnh Thị Thoa, Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Phước

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 214
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một chín bốn một

Xem trả lời của bạn !