Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm

Sinh viên thực hiện: Lưu Đại Hải, Phạm Cao Cường, Lê Hoàng Lan

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 247
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba năm chín

Xem trả lời của bạn !