Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: VPN & bảo mật VPN

Sinh viên thực hiện: Lê Viết Hà, Huỳnh Ngọc Quí, Võ Trường Sơn, Phạm Nguyễn Thiên San

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm/ 8.0 điểm/ 6.0 điểm

Số lần xem trang: 246
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một không bảy năm

Xem trả lời của bạn !