Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM

Sinh viên thực hiện: Phạm Hồng Hạnh, Phạm Tuấn Linh, Nguyễn Văn Minh, Đinh Quang Vinh

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 10.0 điểm/ 9.0 điểm

Số lần xem trang: 225
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm sáu chín

Xem trả lời của bạn !