Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

CÁC BẠN SINH VIÊN KHOA CNTT TẢI LỊCH THI HK2  NĂM HỌC  2012 - 2013 TẠI ĐÂY: LICH THI NHÓM HỌC LẠI ; LỊCH THI KHOA CNTT

Số lần xem trang: 12055
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019 -2020 (22-04-2019)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buộc thôi học học kỳ 1 năm 2018 (22-04-2019)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018 (27-09-2018)

(29-03-2016)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Lịch thi THĐC HK2/2014-2015 (14-05-2015)

Biên bản xét Tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2014 (1/4/2014) (02-04-2014)

Mẫu đã tham gia khóa học (08-10-2010)

Quyết định tốt nghiệp của lớp DH05DT, TC04DTCM, và của những sinh viên xét bổ sung (20-11-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba ba bảy hai

Xem trả lời của bạn !