Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

LCH Trưởng:

Nguyễn Xuân Vinh (Giảng viên)

LCH Phó:

Nguyễn Văn Hậu (DH09DT)

Giáp Quang Thịnh (DH10DT)

Ban Thư ký:

Đào Thị Ngọc Lan (DH09DT)

Phạm Thị Phương (DH09DT)

Số lần xem trang: 12055
Điều chỉnh lần cuối: 25-01-2011

Đăng ký tham gia cuộc thi "Microsoft Office World Champion" 2012 (29-02-2012)

Các hoạt động trong tháng thanh niên! (12-03-2009)

BCH LCH Sinh viên Khoa CNTT 2007 - 2009 (01-01-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai hai hai chín

Xem trả lời của bạn !