Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm.

Ghi chú:  Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 3 – buộc thôi học, nếu có lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập có thể làm đơn cứu xét, nộp cho Giáo vụ Khoa, hạn cuối đến ngày 12/5/2019

 

 

Số lần xem trang: 12887
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba năm bốn không

Xem trả lời của bạn !