Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

KS. Trần Lê Như Quỳnh

Năm sinh : 1984

Chức vụ: Giảng viên

Email:  nquynh@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

Các môn học phụ trách: Cấu trúc dữ liệu 1, Cơ sở dữ liệu

Các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, tạp chí đã công bố: 

Các đề tài đã hướng dẫn:

Số lần xem trang: 12386
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bốn năm ba

Xem trả lời của bạn !