Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Xây dựng một hệ thống Linux từ các gói phần mềm nguồn mở chính qui trên mạng

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Lộc, Mai Quốc Vương, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Quốc Vương

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Công Thiện

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12195
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu không không ba

Xem trả lời của bạn !