Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Tìm hiểu & chỉnh sủa source code GNU GATEKEEPER

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Đăng Hoan, Dương Xuân Huy, Trương Thanh Tú

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Công Thiện

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm / 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12369
Điều chỉnh lần cuối: 08-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không chín bốn hai

Xem trả lời của bạn !