Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Xây dựng chương trình quản lý Cafe Internet

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngân Hà, Trần Thị Hương Hoa, Lê Huỳnh Liêu

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm

Số lần xem trang: 12358
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Đề tài tốt nghiệp của Sinh viên

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một chín bảy chín

Xem trả lời của bạn !