Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Xây dựng Network Module cho dự án HISP

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Muôn, Lê Văn Lường, Đặng Nguyên Trung, Nguyễn Văn Dũ, Nguyễn Thanh Bình

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm / 10.0 điểm

Số lần xem trang: 12280
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín ba bốn hai

Xem trả lời của bạn !