Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Bảo mật thư điện tử

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Duy Phong, Trương Tấn Phú, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12238
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Xuất hiện virus mới tấn công Windows (02-12-2008)

Xây dựng hệ thống website tìm kiếm (02-12-2008)

Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất (02-12-2008)

SOA (02-12-2008)

Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm (02-12-2008)

Focused Crawler (02-12-2008)

Phân tích dữ liệu & data warehouse trong SQL Server 2005 & ứng dụng (02-12-2008)

VPN & bảo mật VPN (02-12-2008)

Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM (02-12-2008)

Tìm hiểu kỹ thuật đóng gói phần mềm & xây dựng ứng dụng đóng gói (02-12-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm ba ba một

Xem trả lời của bạn !