Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Bảo mật thư điện tử

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Duy Phong, Trương Tấn Phú, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12268
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bảy bảy tám

Xem trả lời của bạn !