Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  OSCommerce - Quản lý hội viên – Ajax

Sinh viên thực hiện: Lý Thành Trung, Trương Thanh Sang, Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Phước

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm / 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12270
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn tám chín năm

Xem trả lời của bạn !