Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý vật tư khoa CNTT

Sinh viên thực hiện: Đỗ Trịnh Xuân Long, Phạm Văn Sỹ, Lê Trí Dũng

Giáo viên hướng dẫn: CN. Trần Quốc Việt

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12302
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín năm không bảy

Xem trả lời của bạn !