Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Hệ thống tin tức offline

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Minh Huệ, Tăng Thị Nhã Trúc, Nguyễn Thị Kim Ánh, Trương Thị Ngọc Oanh

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phan Võ Minh Thắng

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 280
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba một không sáu

Xem trả lời của bạn !