Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Áp dụng giải thuật di truyền & tìm kiếm cục bộ để giải quyết bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho khoa CNTT

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Thi, Nguyễn Thị Thanh Loan, Trần Thị Kim Loan, Lương Thị Thắm

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12322
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy năm bốn chín

Xem trả lời của bạn !