Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  OSCommerce - Quản lý khuyến mãi – Ajax

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Phương Thảo, Trần Thị Tường Vy, Nguyễn Thu Hiếu, Lê Thành Điệp

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Phước

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Số lần xem trang: 12310
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba không bảy sáu

Xem trả lời của bạn !