Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Tìm hiểu learning objects & việt hóa công cụ RELOAD EDITOR trong thiết kế bài giảng

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Lam, Vũ Thị Nhung

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12283
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba tám không một

Xem trả lời của bạn !