Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Quản lý dòng công việc & ứng dụng

Sinh viên thực hiện: Lê Minh Tuấn, Lượng Hữu Hấn, Nguyễn Tuấn Tú

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 7.0 điểm

Số lần xem trang: 12215
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín không một sáu

Xem trả lời của bạn !