Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Hệ thống biên tập câu hỏi & thi trắc nghiệm

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Thi, Lê Nguyễn Thái Hà, Trần Thị Kim Lâm, Trần Đoàn Ngọc Anh

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12455
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn tám chín bảy

Xem trả lời của bạn !