Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Truyền thông bất đồng bộ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Quốc Huy

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12189
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai sáu hai tám

Xem trả lời của bạn !