Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Nghiên cứu & triển khai chống SPAM & virus cho hệ thống thư điện tử SendMail kết hợp với MailScanner

Sinh viên thực hiện: Võ Ngọc Phước Ân, Đỗ Thị Hương Giang

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12282
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một chín tám

Xem trả lời của bạn !