Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Nghiên cứu & triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo trên Linux

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Dương Quỳnh Nhiên, Phạm Thị Thu Cúc

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm / 10.0 điểm

Số lần xem trang: 12228
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy một tám năm

Xem trả lời của bạn !