Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Kỹ thuật FrameRelay trong truyền dẫn số

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Điểm, Trương Hoàng Phúc

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12203
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín chín ba

Xem trả lời của bạn !