Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Kỹ thuật VoIP

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phú Phương, Đoàn Nhật Hoàng

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm

Số lần xem trang: 12199
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy không bảy hai

Xem trả lời của bạn !