Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Xây dựng ứng dụng bảo mật bằng iptables

Sinh viên thực hiện: Trần Nhật Khánh, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thúy Liên

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Công Thiện

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12219
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu không sáu bảy

Xem trả lời của bạn !