Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Khảo sát gói thư viện GeoTool để phát triển hệ thống Web Gis

Sinh viên thực hiện: Trần Lê Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Xuân Hồng

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Văn Công Đức

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12262
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy hai ba năm

Xem trả lời của bạn !