Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Hệ thống quản lý điểm cho sv khoa CNTT

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Minh Châu, Trần Diệu Tuyền

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài:  9.0 điểm

Số lần xem trang: 12363
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín tám chín ba

Xem trả lời của bạn !