Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Hệ thống quản lý kho cho công ty thép Cẩm Nguyên

Sinh viên thực hiện: Lâm Phúc Duy, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Việt Minh Tuyền

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 249
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín năm chín sáu

Xem trả lời của bạn !