Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Ứng dụng GML, SVG trong việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý trên nền web

Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Trí, Nguyễn Thị Diệu Nguyện

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Văn Công Đức

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12226
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín hai bảy không

Xem trả lời của bạn !